Barnveckan 2020 inställd

/

Den 11 mars 2020 kom restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Regeringen mot evenemang med fler än 500 deltagare på grund av den pågående spridningen av coronavirus. Detta medför att organisationskommittén i Växjö tillsammans med Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svenska barnläkarföreningen tvingats fatta beslutet att ställa in Barnveckan 2020. Efter två års roligt och periodvis intensivt planeringsarbete känns det jättetrist men alternativ finns naturligtvis inte. Antalet anmälda är närmare 900.

I nuläget har vi inte så mycket svar på följdfrågor. Vi kartlägger konsekvenserna gällande ekonomi och deltagaravgifter. Vi tittar på möjligheten att hålla arrangemanget vid en senare tidpunkt alternativt om delar kan websändas. Vi återkommer inom kort med mer information inklusive detaljer om föreningarnas årsmöten.