Årets digitala vårmöte i perinatologi är 29 april

/

Detaljerat program kommer läggas upp på hemsidan inom kort, men redan nu kan avslöjas att frågeställningar/ämnen som kommer belysas under dagen är:

  • Hur bevarar man det normala normalt för kvinnan och barnet? Är det en organisatorisk fråga, har vi kanske fel riktlinjer eller otillräcklig kunskap?
  • Hotande förtidsbörd, är alla lika hotande?
  • Vad innebär det att vara överviktig och föda barn?
  • Hur undviker man separation av mamma och barn efter förlossning vid prematuritet eller om mamma har svår sjukdom själv?
  • Hur kan man ge prematura barn en varsam och fysiologisk start på livet?
  • Familjecentrerad vård på neonatalavdelning – vad visar våra och andras studier?
  • Vad i mammans bröstmjölk är det som skyddar extremprematurer från att svåra komplikationer?
  • Hur fungerar probiotika och hjälper probiotika verkligen extremprematurer

 

Hemsidan för årets digitala vårmöte i perinatologi: https://www.varmotet2021.se/

 

Varmt välkomna hälsar KK och Neo Linköping!